Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Karpackie miasta, miasteczka i wsie

Hanna Hrehorowicz-Gaber

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 2019
Stron: 190
Dział:
ISBN: 9788365991980
 
 
 

 

Polskie Karpaty zajmują niecałe 10% powierzchni całego pasma górskiego, a zamieszkuje je niewiele ponad 6% populacji kraju. Charakteryzują się zróżnicowaniem topograficznym od 200 do ponad 2000 m n.p.m., bogatymi zasobami środowiska przyrodniczego, potwierdzonymi licznymi formami i obszarami ochronnymi, oraz różnorodnymi zasobami dziedzictwa kulturowego, spośród których są takie wpisane na Listę UNESCO. Obszar ten zamieszkiwały i zamieszkują rozmaite grupy etniczne, wzbogacając swoją kulturą ten region.
W pracy, omawiając uwarunkowania środowiskowe, historyczne i kulturowe, skupiono się przede wszystkim na przemianach przestrzennych obszarów zabudowanych w XX i XXI wieku. Zwrócono uwagę na podstawowe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego oraz wyróżniono te zmiany w obszarach miejskich, które spowodowały destrukcje historycznych założeń urbanistycznych i ruralistycznych. Wyodrębniano zwłaszcza zmiany, jakie nastąpiły w przestrzeni miast małych i średniej wielkości oraz miasteczkach i wsiach, dzieląc je na dwa charakterystyczne okresy:
- drugą połowę XX wieku, w której były następstwem polityki gospodarczej
okresu socjalistycznego,
- oraz tych obserwowanych w pierwszych dekadach XXI wieku, zwłaszcza
w wyniku reorientacji gospodarczej.
Zachodzące w ostatnich latach zjawiska przestrzenne w tym regionie oparto na kilkuletnich, szczegółowych badaniach terenowych przestrzeni zurbanizowanej, prowadzonych w ponad 30 miejscowościach na obszarze Karpat polskich.
Odnośnie do wcześniejszych okresów autorzy odnieśli się do studiów praktycznie stale prowadzonych w tym obszarze przez pracowników Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, w tym własnych, oraz wybranych badań prowadzonych w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Korzystano także z bogatego zestawu powszechnie dostępnej i bogatej literatury przedmiotu.