Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Literatura wieku XIX jako świadectwo modernistycznej querelle

Piotr Siemaszko

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO, 2019
Stron: 200
Dział:
ISBN: 9788380182714
 
 
 

 

Książka ta ma swoje początki w dwóch artykułach, opublikowanych w 2012 roku, jednak jej pomysł zrodził się dużo wcześniej, podczas gromadzenia źródeł do monografii omawiającej powinowactwa poezji i malarstwa. Towarzysząca tamtej pracy perspektywa komparatystyczna, ograniczona do porównywania odmiennych artystycznych ekspresji, tu obecna jest już jednak tylko marginalnie, w sposób bardziej konsekwentny korzystam natomiast z sugestii i wskazań antropologii literatury, pozwalającej postrzegać tekst literacki jako rodzaj społecznego i kulturowego dokumentu. Materiałem badawczym, który w niniejszej pracy wykorzystuję, jest przede wszystkim literatura faktu (publicystyka społeczna, polityczna, artystyczna, epistolografia, dzienniki) – teksty niepozbawione swoiście literackiego (w sensie estetycznym) ukształtowania, jednak dla mnie interesujące przede wszystkim jako zbiór świadectw, posiadających – w intencji ich autorów – oczywiste kompetencje referencyjne, a zatem większy niż literatura piękna stopień poznawczej wiarygodności w ujmowaniu rzeczywistości pozaliterackiej.

 

(ze wstępu)