Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Myślenie krytyczne i indoktrynacja

Harvey Siegiel

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO, 2019
Stron: 356
Dział:
ISBN: 9788380182851
Wydanie drukowane
 

32,00 28,80

Pozycja dostępna

 

Harvey Siegiel

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO, 2019

Dział:

Stron: 356

ISBN: 9788380182851

Książka Harveya Siegela stanowić będzie ważne uzupełnienie polskojęzyczne literatury w zakresie filozofii edukacji. Skorzystać też z niej mogą filozofowie, bo Siegel to nie tylko filozof edukacji, ale filozof z prawdziwego zdarzenia, który świadomie i z dużym znawstwem osadza refleksję nad edukacją w kontekście najnowszych badań w zakresie epistemologii, filozofii nauki czy filozofii umysłu.

z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Piotra Gutowskiego

Seria Biblioteka Myśli Pedagogicznej ma na celu wzmocnienie interdyscyplinarnego nurtu w namyśle nad problemami pedagogicznymi. W związku z postępującą specjalizacją w naukach pedagogicznych, wymuszaną przez wymagania rynku pracy, zagrożony jest namysł nad nauczaniem, wychowaniem i opieką jako procesami integralnymi, wypływającymi z kultury i oddziałującymi na nią. Niniejsza seria jest próbą odpowiedzi na to zagrożenie, sytuując problemy pedagogiczne w szerszym kontekście nauk humanistycznych i społecznych.