Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Spór o "Granicę" Zofii Nałkowskiej

Lucyna Marzec

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK, 2019
Polemika Krytycznoliteracka w Polsce; 16
Stron: 268
Dział:
ISBN: 9788376544847
Wydanie drukowane
 

34,00 30,60

Pozycja dostępna

 

Kontrowersje wokół Granicy dotyczyły zagadnień etycznych, wynikały z refleksji nad moralnością i w tym sensie ściśle wiązały się z tematem powieści. Można postawić tezę, że spory wokół Granicy ujawniły największą wartość utworu – wpisane w fabularną narrację studium moralności nowoczesnej, oparte na analizie przypadku powiązanych losów bohaterów. Etyczne pytania, które uruchamiała lektura powieści, jak również ocena moralna bohaterów i autorki świadczą tyleż o etyce (w) Granicy, co o klimacie ogólnych dyskusji wokół etyki w pierwszej połowie XX wieku.

Antologia składa się z czternastu artykułów: trzynastu omówień Granicy Zofii Nałkowskiej oraz „autokomentarza” samej pisarki. Wszystkie ukazały się pomiędzy jesienią 1935 roku a późnym latem 1936 roku. Omówienia są wyborem spośród niemal siedemdziesięciu głosów na temat Granicy, które pojawiły się w tym krótkim okresie i reprezentują najważniejsze wątki pierwszej dyskusji wokół powieści. Wszystkie teksty składające się na antologię podano według ich pierwodruków, zgodnie z zasadami modernizacji w zakresie pisowni i interpunkcji dla tekstów dwudziestowiecznych.

Wybrane artykuły (recenzje, polemiki, glossy eseistyczne) autorstwa oryginalnych i czołowych krytyków (i krytyków-pisarzy) międzywojnia ukazywały się zarówno w prasie codziennej, tygodniowej, jak i w periodykach literackich. We wszystkich uwidacznia się dbałość o styl i poprawność językową.