Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Licz na Banacha. Podręcznik do nauczania polskiego słownictwa specjalistycznego dla cudzoziemców

Agnieszka Tambor

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, 2019
Stron: 114
Dział:
ISBN: 9788322638538
Wydanie drukowane
 

27,00 24,30

Pozycja dostępna

 

Agnieszka Tambor

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, 2019

Dział:

Stron: 114

ISBN: 9788322638538

Agnieszka Tambor, autorka rozprawy doktorskiej Film jako przedmiot i narzędzie nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Prowadzi zajęcia z analizy tekstów kultury i realioznawstwa dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Katowicach, Rzymie, Kolonii, Berlinie oraz Dublinie. Jest opiekunką studenckiego festiwalu filmowego „Made in Poland”, podczas którego polscy studenci Uniwersytetu Śląskiego przybliżają cudzoziemcom studiującym na UŚ polskie kino współczesne i klasyczne. Była jedną z inicjatorek Dni Kultur i Języków – cyklicznego wydarzenia, podczas którego zagraniczni studenci UŚ prezentują swoje tradycje, obyczaje i języki mieszkańcom Katowic i regionu. Od 2018 roku kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ.

 

Zainteresowania naukowe: współczesne kino polskie, zagadnienie kina gatunków, wykorzystanie filmu i serialu w glottodydaktyce, serial telewizyjny, tłumaczenia kulturowe.

 

Publikacje glottodydaktyczne: Nowa polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien (Katowice 2015, 2018), (Nie)codzienny polski. Teksty i konteksty (Katowice 2018), Zofia Nałkowska: „Przy torze kolejowym”, Tadeusz Borowski: „Proszę państwa do gazu” z cyklu Czytaj po polsku (Katowice 2011). [13.11.2018]