Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Miejsce melancholii w mentalności społeczeństwa staropolskiego doby późnego baroku w świetle kaznodziejstwa epoki

Justyna Małysiak

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Stron: 325
Język: polski
Dział:
ISBN: 9788381381406
Publikacja elektroniczna: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/47
Wydanie drukowane
Wydanie elektroniczne

45,00 40,50

Pozycja dostępna

 

Justyna Małysiak

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020

Dział:

Stron: 325

Język: polski

ISBN: 9788381381406

Justyna Małysiak przedstawiła monografię przygotowaną na podstawie specyficznej grupy źródeł, jakimi są kazania. Koncepcja pracy zbudowana jest w opozycji do dotychczasowego dorobku naukowego dotyczącego melancholii, w którym identyfikowana jest ona ze stanem depresji czy przygnębiającego smutku i dotyczy przede wszystkim badań prowadzonych na gruncie psychologii, literatury i historii medycyny. W literaturze światowej temat ten jest podejmowany z różnych perspektyw badawczych zwłaszcza od lat 90. XX wieku, w Polsce zaś sporadycznie pojawiają się odpowiednie analizy, brakuje prac, które skupiałyby się na całości zjawiska i przedstawiały wyniki badań w szerszym interdyscyplinarnym kontekście, którym charakteryzuje się opiniowana praca. Ma ona charakter nowatorski i przyczynia się do wypełnienia wskazanej luki.
Z recenzji dr. hab. Dariusza Dolańskiego, prof. UZ

Na podkreślenie zasługuje szeroka kwerenda biblioteczna Autorki w poszukiwaniu źródeł archiwalnych w bibliotekach tak polskich, jak i zagranicznych przechowujących staropolskie manuskrypty kaznodziejskie. W sumie zebrano bardzo szeroki zespół staropolskich prac, tak rękopiśmiennych jak i drukowanych, dających dobrą podstawę do prowadzonych badań nad dziejami staropolskiej dydaktyki kaznodziejskiej. W pracy dokonano właściwego i szerokiego omówienia istoty tej bazy źródłowej, która dała możliwość formułowania odpowiednio ukazanych wątków z zakresu badań nad melancholią jako stanem emocjonalnym ówczesnego społeczeństwa wiernych Kościoła katolickiego dawnej Polski.
Z recenzji prof. dr. hab. Bogdana Roka