Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej. Ujęcie proekologiczne

Maciej Przewoniak, Jarosław T. Czochański

BOGUCKI-WYDAWNICTWO NAUKOWE BOGUCKI JAROSŁAW-BOGUCKI GRZEGORZ SP.C., 2020
Stron: 416
Dział:
ISBN: 9788379862658
Wydanie drukowane
 

80,00 72,00

Pozycja dostępna

 

Książka pokazuje, że możliwe jest w środkowej Europie proekologiczne gospodarowanie w przestrzeni, kształtowanie funkcjonalności zagospodarowania z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz będącego ich syntezą krajobrazu. Książka składa się z czterech części.

Spis treści:

Od autorów

CZĘŚĆ I. ELEMENTY TEORII

1.  Przyroda a gospodarka przestrzenna

2.  Zrównoważony rozwój – idea, teoria i rzeczywistość

CZĘŚĆ II. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

3.  Struktura środowiska przyrodniczego

4.  Środowisko przyrodnicze w antropocenie

5.  Zasoby użytkowe środowiska przyrodniczego

6.  Informacja o środowisku przyrodniczym i geoinformacja

Część III. KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

7.  Ochrona przyrody i krajobrazu

8.  Elementy proekologicznej gospodarki wodnej

9.  Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki leśnej

10.  Kształtowanie środowiska przyrodniczego obszarów rolniczych

11.  Podstawy ekologii miasta

12.  Systemy przyrodniczo-rekreacyjne

CZĘŚĆ IV. METODYKA OPRACOWAŃ PRZYRODNICZYCH UWARUNKOWANYCH PRAWNIE

13.  Opracowania ekofizjograficzne

14.  Plany ochrony przyrody

15.  Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Posłowie

Literatura

Spis tabel

Spis rysunków

Spis fotografii

Indeks rzeczowy