Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Po ciszy. Rozważania o komunikacji opartej na kontekście

Dorota Kuncewicz, Ewa Sokołowska, Jolanta Sobkowicz, Dariusz Kuncewicz

TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, 2019
Stron: 212
Dział:
ISBN: 9788373068780
 
 
 

 

Autorzy recenzowanej książki, sięgając po przykłady z dziedzin, jakie upra­wiają- psychologii i pedagogiki, psychoterapii i terapii rodzin - ukazują, jak wkracza w nie zapożyczony od technologii matematyczny model komu­nikacji, zakładający, że może być „prosta jak drut" i - co ważniejsze - nikogo nie kosztować (pod warunkiem wszakże, że wdroży się w życie jej zasady). O uwodzicielskim uroku tego modelu świadczy to, że bywa podstawą edu­kacji - tej szkolnej i pozaszkolnej, zawodowej i badawczej, że zawłaszcza coraz większe obszary międzyludzkich relacji, zwrotnie przekształcając je tak, by odpowiadały temu, co zakłada. Komunikacja w modelu matema­tycznym jest liniowym ruchem informacji przebiegającym od osoby, zre­dukowanej do nadawcy, do osoby, zredukowanej do odbiorcy. Epistemologiczny redukcjonizm, na którym się wspiera, niepostrzeżenie prowadzi do tego już ontologicznego.

 

Dr hab. Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz, prof. UJ