Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Tradycje ludowe w kulturze muzycznej. Zachowanie dziedzictwa, inspiracje, przeobrażenia

red. Tomasz Rokosz, red. Kinga Strycharz-Bogacz, red. Beata Bodzioch

TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, 2020
Stron: 288
Dział:
ISBN: 9788373068919
 
 
 

 

Intencją redaktorów niniejszej książki było uczczenie pamięci oraz przypomnienie naukowej działalności wybitnych prekursorów lubelskich badań nad ludowymi śpie­wami religijnymi: ich inicjatora ks. prof. Karola Mrowca CM (1919-2011) oraz dwóch znakomitych etnomuzykologów: ks. prof. Bolesława Bartkowskiego SDB (1936-1998) i prof. Antoniego Zoły (1948-2015). Tematyka zawarta w tytule niniejszej publikacji -Tradycje Ludowe w kulturze muzycznej - to bardzo szeroki obszar badawczy. Nawet jeśli ograniczymy go podtytułem: zachowanie dziedzictwa - inspiracje - przeobraże­nia, trudno obszar ten wyczerpać. Nie taki też był zamysł redaktorów tomu, którymi są pracownicy Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii Instytutu Nauk o Sztuce KUL. Na ich zaproszenie do podjęcia proponowanych zagadnień odpowiedziało dwudziestu autorów reprezentujących wiele ośrodków naukowych. Wnieśli oni ogromny wkład w ostateczny kształt niniejszej publikacji.