Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Studia nad formalnymi i nieformalnymi źródłami prawa

red. Tomasz Barankiewicz, red. Tomasz Barszcz, red. Krzysztof Motyka, red. Jadwiga Potrzeszcz

TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, 2020
Stron: 310
Dział:
ISBN: 9788373068872
 
 
 

 

Prezentowany zbiór opracowań ponad 20 autorów stanowi próbę wielopłaszczyznowej analizy problematyki formalnych i nieformalnych źródeł prawa. Problematyka ta jest znacząca, chociażby ze względu na skalę aktywności stanowienia prawa, zakres procesu jurydyzacji oraz dynamiczne przemiany społeczno-kulturowe. Zasadniczo w europejskiej kulturze prawnej tworzenie (stanowienie) prawa sprowadzić można do warun­ków formalnych. Niemniej rzeczywisty proces kształtowania się prawa zakłada szerszą perspektywę czynników: społecz­nych, aksjologicznych, politycznych, ekonomicznych i kulturo­wych. W powyższym ujęciu, na co wskazuje wielu autorów, prawo staje się wspólnym normatywnym programem dzia­łania, a relacje między czynnikami formalnymi i nieformalny­mi mocno się warunkują lub nawet zacierają.

Podstawowym walorem publikacji jest aktualność i orygi­nalność badań. Nie zakłada to jednak zerwania z dyskusjami wokół dotychczasowego dorobku polskiej i światowej teorii i filozofii prawa w zakresie refleksji nad źródłami prawa.

Redaktorzy