Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Komarowszczyzna. Język pogranicza białorusko-polsko-litewskiego

Anna Żebrowska

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2019
Stron: 320
Dział:
ISBN: 9788323235767
 
 
 

 

Książka o języku gwarowym badanego obszaru, jego historii, ale także o ludziach – mieszkańcach wsi Komarowo i pobliskich miejscowości. Komarowszczyzną nazywano dawniej majątek Starzeńskich, wokół którego w późniejszym okresie powstała wieś Komarowo. Przyjęty w niniejszej pracy termin „Komarowszczyzna” ma nieco szerszy zasięg, obejmuje bowiem także szereg sąsiednich wsi i jest nazwą symboliczną, pod którą kryje się gwara Komarowa i innych miejscowości, które zostały objęte badaniami. Autorka analizuje i opisuje mowę Komarowszczyzny oraz pokazuje, w jaki sposób są realizowane różnorodne zjawiska językowe podczas komunikacji, a język znajduje się w ścisłej korelacji z tożsamością wspólnoty komunikatywnej.