Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku 1536-1814, t. II Księga obywatelska (główna) z lat 1577-1732

oprac. Dariusz Kaczor

UNIWERSYTET GDAŃSKI, 2020
Stron: 430
Dział:
ISBN: 9788378658399
 
 
 

 

oprac. Dariusz Kaczor

UNIWERSYTET GDAŃSKI, 2020

Dział:

Stron: 430

ISBN: 9788378658399

Seria składająca się z ośmiu tomów zawierających edycję ksiąg przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku z lat 1536–1814 pomyślana jest jako kontynuacja dotychczasowych prac edytorskich w tym zakresie i nawiązuje do wydanej już drukiem przez Krzysztofa Kopińskiego i Piotra Olińskiego księgi przyjęć do prawa miejskiego Nowego Miasta Gdańska z lat 1440–1455, która jest jedynym zachowanym źródłem tego typu dla Gdańska w okresie średniowiecza. Seria ma na celu wypełnienie luki w tej dziedzinie, zwłaszcza w odniesieniu do ksiąg obywatelskich powstałych we wczesnej epoce nowożytnej. Spośród wydawnictw źródłowych poświęconych księgom przyjęć do prawa miejskiego dużych miast Rzeczypospolitej pełnej edycji doczekały się dotąd jedynie księgi obywatelskie Lwowa, po części zrealizowano również edycje ksiąg przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie (do 1611 r.), warszawskim Nowym Mieście (do 1525 r.) oraz Starej Warszawie (do 1586 r.), a w pewnej mierze także w Toruniu w XVII stuleciu.