Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Katalog nagrobków piastowskich

oprac. Aleksandra Losik-Sidorska

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2020
Stron: 170
Dział:
ISBN: 9788323236108
 
 
 

 

Pochodzenie i losy dynastii Piastów stanowią niewątpliwie punkt wyjścia wszelkich badań nad powstaniem i rozwojem średniowiecznego państwa polskiego. Problematyce tej poświęcało swoją uwagę każde pokolenie polskich historyków, częściowo także archeologów i historyków sztuki, zainteresowanie nią nie ustaje również w historiografii współczesnej, która w celu poszerzenia możliwości interpretacyjnych bazy źródeł pisanych sięga po nowe narzędzia badawcze z innych dyscyplin. W badaniach tych kluczowe znaczenie musi mieć jednak opracowanie podstawy źródłowej, dokumentacyjnej, stanowiącej zasadniczy przewodnik dla uczonych z różnych dyscyplin.