Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wśród stereotypów i tekstów kultury. Studia lingwistyczne

Małgorzata Karwatowska, Leszek Tymiakin

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2020
Stron: 228
Dział:
ISBN: 9788322793329
 
 
 

 

Walorem monografii jest jej bogaty, starannie wyselekcjonowany materiał badawczy, umożliwiający szerokie omówienie poruszanych zagadnień, uwzględniających adekwatne perspektywy metodologiczne. Analizy materiałowe poprzedzają istotne dla danego tekstu kultury i podejmowanego problemu rozważania teoretyczne oraz objaśnienia terminologiczne, którym towarzyszy pogłębiony przegląd stanu badań […]
Autorzy analizują różnorodne teksty kultury, wykorzystują odmienne metody badań i opisu, spoglądają na wybrany materiał z różnych perspektyw. Praca, spójna metodologicznie i merytorycznie, będzie istotnym źródłem wiedzy dla językoznawców, kulturoznawców, polonistów, nauczycieli, studentów i uczniów.

Z recenzji dr hab. Elizy Grzelak, prof. UAM