Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wybrane aspekty relacji polsko-litewskich w latach 1991-2019 i ich wpływ na kondycję mniejszości polskiej w Republice Litewskiej. Raport

Maciej Mróz

Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa, 2020
Stron: 96
Dział:
ISBN: 9788323542674
Wydanie drukowane
 

24,00 21,60

Pozycja dostępna

 

Maciej Mróz

Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa, 2020

Dział:

Stron: 96

ISBN: 9788323542674

Autor analizuje stosunki polsko-litewskie po odzyskaniu przez oba państwa suwerenności na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Wyznacznikami tych relacji były zarówno wspólna, starsza i nowsza historia, jak i sytuacja mniejszości narodowych w obu państwach, determinujące w zasadniczy sposób politykę, bezpieczeństwo, ekonomię, i to w podwójnym wymiarze – wewnętrznym i bilateralnym. Sposobem realizacji stosunków z Republiką Litewską były natomiast działania dyplomatyczne podejmowane przez kolejne polskie rządy.

******

Selected Aspects of Polish-Lithuanian Relations 1991 - 2019 and Their Impact on Polish Minority in the Republic of Lithuania. A Report

The author analyses Polish-Lithuanian relations between 1991 and 2019. Their determinants were both old and modern history and the position of local minorities in the two countries. These factors influenced current policies of both countries, their safety and economics. The relations between Poland and the Republic of Lithuania were based on diplomatic activities undertaken by subsequent Polish governments.

Keywords: Polish-Lithuanian relations, Polish diplomacy, national minority, the Republic of Lithuania