Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Roczniki biblioteczne, R. LX/2016

red. Maciej Matwijów

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2016
Stron: 410
Dział:
ISBN: 803626
 
 
 

 

Tom 63 „Roczników Bibliotecznych” zawiera artykuły i materiały dotyczące różnorodnych aspektów kultury książki i komunikacji piśmiennej, od średniowiecza po czasy współczesne. Zagadnieniu historii książki poświęcone zostały trzy artykuły, z których uwagę zwraca przede wszystkim tekst dotyczący Ewangelistarza płockiego z XII wieku jako domniemanego najstarszego zachowanego kodeksu rękopiśmiennego powstałego na ziemiach polskich. Duże znaczenie dla perspektyw badawczych polskiej bibliologii ma z kolei erudycyjne opracowanie poświęcone rozwojowi i stanowi białoruskiej nauki o książce. Problematyki współczesnego edytorstwa polskiego zaś dotyczy tekst poświęcony faksymiliom jako typowi publikacji książkowej, a zagadnień komunikacji internetowej — artykuł traktujący o trwałości informacji dostępnej w Internecie. W dziale „Materiały” uwagę należy zwrócić przede wszystkim na obszerne i niemające jak dotąd analogii w polskiej literaturze bibliologicznej zestawienie stanu zbiorów starych druków w różnych instytucjach w Polsce. Interesujące dla polskiego czytelnika może być wreszcie omówienie działalności kulturalno-oświatowej wybranych bibliotek publicznych w Chinach.