Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Natura artefaktu, kultura eksponatu. Projekt krytycznego muzeum archeologicznego

Monika Stobnicka

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 2020
Stron: 358
Dział:
ISBN: 9788366448476
Wydanie drukowane
 

45,00 40,50

Pozycja dostępna

 

Monika Stobnicka

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 2020

Dział:

Stron: 358

ISBN: 9788366448476

 Monika Stobiecka − historyczka sztuki i archeolożka, adiunktka na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka programu doktorskiego „Na styku kultury i natury” Wydziału „Artes Liberales”. Laureatka m.in. Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2019) i Nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Szczęsnego Dettloffa (2019). Interesuje się studiami muzealnymi, krytycznymi studiami nad dziedzictwem, teorią i metodologią archeologii w perspektywie myśli nowohumanistycznych. 

 

Autorka przedstawia archeologię jako niezwykle innowacyjną dyscyplinę humanistyki, z dążeniami do interdyscyplinarności, wykraczającą poza ramy chronologiczne i tradycyjną problematykę badawczą, bogatą w zwroty (m.in. cyfrowy, przestrzenny, forensyczny, zmysłowy czy afektywny) oraz postuluje powstanie archeologii symetrycznej (Olsen, Domańska) i relacyjnej, przełamującej utrwalone w nauce binaryzmy, scalającej podejścia humanistyczne i archeometryczne. Autorka sugeruje konieczność wykreowania nowego typu muzeum archeologicznego – muzeum krytycznego i „muzeum życia”, poruszającego się w horyzoncie ludzi, zwierząt i ekosystemów. 

Z recenzji Anny Ziębińskiej-Witek