Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Polityka informacyjna wobec dóbr kultury

red. Dorota Fleszer

Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2019
Stron: 184
Dział:
ISBN: 9788366165465
 
 
 

 

red. Dorota Fleszer

Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2019

Dział:

Stron: 184

ISBN: 9788366165465

 Problematyka polityki informacyjnej podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony dóbr kultury to nie tylko działania informacyjno-promocyjne, marketingowe. To także umiejętne dysponowanie informacją z wykorzystaniem najnowszych technik i technologii - zarządzanie informacją. Niewątpliwie jego zakres wypełnia również wykonywanie prawa do informacji publicznej. Prawo do informacji w Polsce kojarzone jest głównie z wolnością prasy lub znacznie szerzej - mediów. Nie sposób w tym miejscu nie przywołać regulacji prawa prasowego, które deklaruje zasadę wolności prasy, widząc w niej realizację prawa obywateli do rzetelnej, czyli prawdziwej, uczciwej, jasnej, niewprowadzającej w błąd, odpowiedzialnej informacji.