Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ze studiów nad nazwami własnymi. Terminologia. Teoria i metodologia badań. Zagadnienia nazwotwórstwa

red. Adam Siwiec, red. Izabela Domaciuk-Czarny, red. Marcin Kojder

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2020
Stron: 256
Dział:
ISBN: 9788322793411
Wydanie drukowane
 

38,00 34,20

Pozycja dostępna

 

 

„Recenzowany tom mieści się w obszarze badań naukoznawczych, dokładniej w jego rdzeniu teoretycznym. Zawiera artykuły poświęcone naukowej terminologii onomastycznej oraz teksty o charakterze metodologicznym. Potrzeba skoncentrowania uwagi na tych dwóch aspektach badań nad nazwami własnymi była w środowisku naukowym podnoszona od dawna. Recenzowany tom w znacznym stopniu stanowi odpowiedź na te postulaty. […] Składające się nań teksty, aczkolwiek tworzone przez różnych autorów (polskich oraz pochodzących z innych krajów słowiańskich), poruszające rozmaite problemy, pisane z wykorzystaniem różnorodnych ujęć metodologicznych, udało się uporządkować tak, by tworzyły zbiór o charakterze monograficznym, pokazujący różne spojrzenia na terminologię onomastyczną i sposoby jej porządkowania, opracowania oraz ujednolicenia, a także na procesy nazwotwórcze”.

– Z recenzji prof. dra hab. Andrzeja Sieradzkiego