Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych przedsiębiorstw

red. nauk. Henryk Król

Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007
Stron: 352
Dział:
ISBN/ISSN: 9788360807224

 

Autor: red. nauk. Henryk Król

Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007

Dział:

Stron: 352

ISBN/ISSN: 9788360807224

Publikacja powstała w wyniku badań pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w latach 2004-2007.

Celem tych badań była diagnoza zarządzania kapitałem ludzkim w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP) oraz ustalenie zależności między jakością zarządzania zasobami ludzkimi a konkurencyjnością badanych firm.

Analiza wyników badań pozwoliła sformułować konkretne wnioski:

Sposób zarządzania kapitałem ludzkim w małych i średnich firmach różni się istotnie od zasad propagowanych przez naukę o zarządzaniu i stosowanych przez duże firmy wiodące w danej branży.
Metody zarządzania kapitałem ludzkim w małych i średnich przedsiębiorstwach w znaczący sposób wpływają na klimat społeczny i relacje międzyludzkie w środowisku pracy.
Istnieje zależność między jakością zarządzania kapitałem ludzkim w małych i średnich firmach a ich konkurencyjnością.