Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Terytorializacja polityki rozwoju. Wdrażanie Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych w obszarach funkcjonowania miast w

Edyta Szafranek

Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski, 2019
Stron: 310
Dział:
ISBN/ISSN: 9788373958104

 

Autor: Edyta Szafranek

Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski, 2019

Dział:

Stron: 310

ISBN/ISSN: 9788373958104

Przedmiotem badań opisanych w książce jest zidentyfikowanie i wyjaśnienie istoty oraz mechanizmów wdrażania podejścia terytorialnego w polityce rozwoju.

W pracy rozpoznano i wyjaśniono, na czym polega terytorializacja polityki rozwoju oraz jaka jest relacja tego paradygmatu do polityki rozwoju regionalnego. Przedstawiono etapy kształtowania się i ewolucji podejścia terytorialnego w wymiarze zarówno naukowym, jak i polityki rozwoju. W warstwie metodycznej poszukiwano ustaleń dotyczących zasad, sposobów i metod pomiaru rozwoju terytorialnego, a w aplikacyjnej zaproponowano rekomendacje dla polityki rozwoju wynikające z nowej wiedzy o istocie podejścia terytorialnego oraz jego wdrażania w obszarach funkcjonalnych w Polsce.

            Opracowanie składa się z ośmiu rozdziałów, z których sześć stanowi rozważania o charakterze teoretycznym, a ostatnie dwa dotyczą wdrażania terytorialnego podejścia do rozwoju poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w obszarach funkcjonalnych miast w Polsce.