Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu V zeszyt 2

red. Waldemar Bukowski

Wydawnictwo: Societas Vistulana. Towarzystwo Naukowe, 2019
Stron: 464
Dział:
ISBN/ISSN: 9788365548436
Wydanie papierowe

42,00 37,80

Pozycja dostępna

 

Autor: red. Waldemar Bukowski

Wydawnictwo: Societas Vistulana. Towarzystwo Naukowe, 2019

Dział:

Stron: 464

ISBN/ISSN: 9788365548436

Drugi zeszyt piątej części Słownika Historyczno-Geograficznego Województwa Krakowskiego w Średniowieczu obejmuje następujacy zakres haseł: Nagnojowice - Niegoszowice.

Słownik obejmuje – w układzie alfabetycznym – hasła dotyczące miejscowości i obiektów fizjograficznych stołecznej prowincji Królestwa Polskiego w jej przedrozbiorowych granicach. W ramach haseł uszeregowane są wszystkie informacje źródłowe na temat danej miejscowości, przede wszystkim o jej ówczesnej przynależności administracyjnej, granicach i warunkach geograficznych, stosunkach własnościowych, lokacjach, przynależności parafialnej i ciekawszych sprawach obyczajowych jej mieszkańców. Chronologiczny zakres słownika wyznaczają z jednej strony pierwsze wzmianki o poszczególnych miejscowościach, z drugiej zaś rok 1530. Zestawiony w słowniku materiał jest w zasadniczym zrębie wyciągiem z ksiąg sądowych grodzkich i ziemskich, znajdujących się w Archiwum Państwowym w Krakowie, oraz z archiwaliów kościelnych. Wydawnictwo to jest niezbędną pomocą naukową w warsztacie badacza późnego średniowiecza i epoki wczesnonowożytnej. W lekturze pomagają mapy i tablice genealogiczne. Słownik opracowano w Instytucie Historii PAN, wydano przy wsparciu finansowym Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.