Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Spór o granice poznania dzieła muzycznego

Maciej Gołąb

Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012
Stron: 283
Dział:
ISBN/ISSN: 9788323127604

 

Autor: Maciej Gołąb

Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012

Dział:

Stron: 283

ISBN/ISSN: 9788323127604

 Książka jest całościowym spojrzeniem na problematykę teoriopoznawczą związaną z dziełem muzycznym. Jest próbą określenia miejsca analizy dzieła muzycznego we współczesnej muzykologii, zdefiniowania jej źródeł i przedmiotów, usystematyzowania pojęć, problemów i metod analiz normatywnych i deskryptywnych oraz naświetlenia relacji między analizą dzieła a jego interpretacją. Obecne drugie wydanie uwzględnia najnowsze badania z tego zakresu. 

 
 
Wprowadzenie / 7
Rozdział 1. O klasyfikacji analiz dzieła muzycznego / 19
1. Analiza w świetle systematyzacji nauki o muzyce / 19
2. Analiza a historia muzyki / 26
3. Analiza a teoria muzyki / 35
4. Analiza a estetyka muzyczna / 47
Rozdział 2. Analiza dzieła muzycznego i jej źródła / 59
1. Heurystyczne przedmioty analizy: między teorią edycji a historią recepcji / 59
2. Materiały rękopiśmienne / 66
3. Druki muzyczne / 73
4. Dokumenty fonograficzne / 103
Rozdział 3. Analiza dzieła muzycznego i jej przedmioty / 113
1. Substancje i latencje muzyczne w kontekście
psychofizjologicznej teorii poznania / 113
2. Substancje proste: zupełny realizm epistemologiczny / 122
3. Substancje złożone: ograniczony realizm epistemologiczny / 125
4. Latencje formalnie konstytutywne: realizm sceptyczny / 128
5. Latencje formalnie niekonstytutywne: „idealizm"
epistemologiczny / 131
Rozdział 4. Normatywne analizy dzieła muzycznego / 135
1. Substancjalne przedmioty analizy: między obserwacją
a eksperymentem / 135
2. Liczenie: metrorytmika i diastematyka / 139
3. Pomiar: tempo i brzmienie / 153
4. Metody normatywne a prawa naukowe / 163
5. Analiza normatywna a prawa historyczne / 168
Rozdział 5. deskryptywne analizy dzieła muzycznego / 177
1. Ideologie i praktyki muzycznej moderny a ontologiczne i epistemologiczne konteksty analizy / 177
2. Modernizm: aspekty logocentryczne / 183
3. Pierwsza moderna: aspekty procesualne / 189
4. Moderna wyjęta spod prawa: aspekty pragmatyczne / 194
5. Druga moderna: aspekty „strukturalne" - sformalizowane / 200
6. Postmodernizm: aspekty synkretyczne / 207
Rozdział 6. analiza dzieła muzycznego i jej „artes
interpretandi" / 213
1. Jakiej interpretacji wymaga analiza? / 213
2. O wewnętrznej i zewnętrznej interpretacji dzieła
oraz kategoriach sensu i treści / 218
3. O niektórych trudnościach przejścia od analizy
do interpretacji zewnętrznej na jednym przykładzie / 226
4. O skalarnych kryteriach oceny autonomicznych
wartości dzieła / 235
Podsumowanie / 247 
Bibliografia / 263 
Summary. musical work analysis. an epistemological debate / 275 
Indeks osobowy / 277