Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Pieśni Joachima Schwarza w opracowaniach wokalnych i wokalno-instrumentalnych

Beata Wróblewska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej , 2012
Stron: 250
Dział:
ISBN/ISSN: 9788374671842

 

Autor: Beata Wróblewska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej , 2012

Dział:

Stron: 250

ISBN/ISSN: 9788374671842

 Ziemia słupska nosi w sobie ślady obecności dwóch narodów – Niemców i Polaków. Bywało w przeszłości, że Słupsk stawał się sceną, na której dokonywała się wymiana ludności obydwu krajów, zwłaszcza zaraz po II wojnie światowej,

kiedy jedni mieszkańcy musieli zapomnieć, a drudzy wybaczyć niewypowiedziane pretensje. Skutki spustoszenia, jakiego dokonał największy konflikt zbrojny w historii świata, odcisnęły piętno na chrześcijańskich Kościołach
w Europie, jednak z biegiem czasu ludzie odpowiedzialni za te Kościoły zaczęli odczuwać potrzebę przezwyciężania wzajemnej nieufności. Po 1945 r. podjęto próby rozliczenia tych, którzy byli odpowiedzialni za wywołanie wojny z całym
jej okrucieństwem i rozpoczęła się powolna odbudowa tożsamości europejskiej milionów ludzi.
Podejmowane od lat działania mające na celu pojednanie niemiecko-polskie są nieustanną próbą stworzenia gwarancji pokoju, gdyż „nie da się osiągnąć pokoju na ziemi bez obrony dóbr osoby ludzkiej, swobodnej wymiany myśli między
ludźmi, poszanowania godności osób i narodów, wytrwałego dążenia do "braterstwa”. Istnieje potrzeba ciągłego tworzenia kultury pamięci, prowadzenia dialogu w sprawach decydujących o przyszłości sąsiadujących ze sobą państw
Europy, jak również inicjowania nowych działań na rzecz porozumienia i pojednania.
Niniejsza książka jest efektem pracy badawczej związanej z Joachimem Schwarzem, urodzonym w 1930 r. w Słupsku, niemieckim diakonem, dyrektorem muzyki kościelnej, kompozytorem i wydawcą. Celem dysertacji jest analiza
warstwy słownej i muzycznej 11 utworów wokalno-instrumentalnych skomponowanych przez autorkę rozprawy, które powstały na podstawie jednogłosowych pieśni Schwarza, z uwzględnieniem problematyki wykonawczej występującej
w tych utworach. Praca skierowana jest przede wszystkim do dyrygentów zespołów chóralnych i orkiestrowych, którzy do swojego repertuaru chcieliby włączyć utwory o tematyce religijnej, zawierające przesłanie pokoju, miłości i nadziei,
mające również wymiar ekumeniczny.
 
(Ze Wstępu)