Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "razem bezpiecznej". Analiza wpływu na bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Józef Pruchniak

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2020
Stron: 236
Dział:
ISBN: 9788374673198
 
 
 

 

Wstępna analiza literatury, założeń rządowego programu „Razem bezpieczniej” i sprawozdań z jego ewaluacji pozwalała przyjąć, że w sposób mało polemiczny oparto się na wskaźnikach statystycznych bez krytycznej analizy formatywnej procesu oraz wyniku. Stąd pytanie o rzeczywisty wpływ Programu na bezpieczeństwo społeczne obywateli. Również analiza materiałów zastanych pozwoliła stwierdzić, iż w Programie mógł wystąpić rozdźwięk pomiędzy perspektywami: zewnętrzną i wewnętrzną. Osiągnięte efekty zostały określone w sposób ogólny, bez wskazania trwałości osiągniętych rezultatów. Często brakowało precyzyjnego opisu wskaźników oraz podawania wartości, które świadczyłyby o osiągnięciu celu. Dlatego postawiono pytanie, w jaki sposób rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” wpłynął na bezpieczeństwo społeczne obywateli? Formułowane w sprawozdaniach tezy o osiągnięciu zakładanego celu wynikały raczej z przekonań realizatorów Programu, a nie rzetelnie przeprowadzonych badań ewaluacyjnych. Można mieć też wątpliwości, czy w Programie wypracowano obiektywny system wskaźników i oceny skuteczności dla wszystkich obszarów nim objętych. Każdy z obszarów miał nieco odmienny zakres tematyczny i wymagał innego rodzaju interwencji. (Ze Wstępu).