Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Jan Mukarovsky. Żivot a dilo

Ondrej Sladek

nakładem autora, 2015
Stron: 446
Dział:
ISBN: 9788074915314
 
 
 

 

Ondrej Sladek

nakładem autora, 2015

Dział:

Stron: 446

ISBN: 9788074915314

Dílo Jana Mukařovského patří právem do zlatého fondu české, ale i světové literární vědy a estetiky. Nutnost nově kriticky analyzovat a zhodnotit přínos jeho strukturálních koncepcí, ale i pozdějších prací, kdy se veřejně distancoval od strukturalismu, je nasnadě. Cílem monografie je přiblížit život a dílo Jana Mukařovského v širším kontextu domácí i zahraniční literární vědy a estetiky. Vykreslen je nejen Mukařovského život a formování jeho vědecké dráhy, nýbrž také osobní vztahy a jeho společenské a politické aktivity. Ústřední část práce je věnována analýzám základních principů Mukařovského strukturální poetiky a estetiky.