Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Praga 1004. Największa klęska Bolesława Chrobrego

Mariusz Samp

Infort Editions Anna Grzelak, 2020
Pola bitew; 62
Stron: 94
Dział:
ISBN: 9788365982544
Wydanie drukowane
 

25,00 22,50

Pozycja dostępna

 

Mariusz Samp

Infort Editions Anna Grzelak, 2020

Pola bitew;

Dział:

Stron: 94

ISBN: 9788365982544

 Na pierwszych latach rządów Bolesława Chrobrego zaciążyła klęska, jakiej doznał on w1004 roku. Wtedy to przeciwko spadkobiercy Mieszka Iruszyła wielka wyprawa króla niemieckiego HenrykaII (1002-1024). Teatrem działań wojennych stały się wówczas Czechy, rządzone przez polskiego Bolesława, któremu udało się wsprzyjających okolicznościach opanować Pragę iobjąć tutaj rządy. Na temat kampanii czeskiej rozpisywano się już nieraz wpolskiej, niemieckiej oraz czeskiej historiografii. Nie ukazała się jednak jak na razie całościowa monografia, opisująca te wydarzenia pod kątem historyczno-militarnym. Lukę tę będzie starała się wypełnić niniejsza praca. Najważniejszym zadaniem, przed którym stanął autor tego opracowania, będzie próba omówienia przebiegu wojny z1004 r. Dołożono też starań, aby odpowiedzieć na pytanie, zczego wynikała klęska poniesiona wówczas przez polskiego wodza.

Wcelu znalezienia odpowiedzi na nurtujące autora niniejszego studium pytania, posłużono się analizą dostępnego materiału źródłowego. Najwięcej do powiedzenia wtym zakresie miały przekazy niemieckie. Najważniejszym źródłem jest tutaj kronika biskupa merseburskiego Thietmara (1018), następnie zaś żywot Henryka II, sporządzony przez biskupa Utrechtu Adalbolda. Informacje obu dziejopisów dopełniają zapiski zroczników niemieckich. Wniniejszym opracowaniu wyzyskano poza tym wiadomości, pochodzące zdzieł późniejszych autorów. Warto tu wskazać przede wszystkim na anonimowego mnicha zklasztoru wNienburgu Annalistę Saxo ikanonika praskiego Kosmasa (ok.1045‑1125). Niekiedy też odwoływano się do najstarszej polskiej kroniki, autorstwa Anonima tzw. Galla, zawierającej podstawowe informacje onajstarszych relacjach polsko-czeskich...