Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Język polityków i jego patologie

Krzysztof Łabędź

Księgarnia Akademicka, 2013
Stron: 260
Dział:
ISBN: 9788376383583
 
 
 

 

Krzysztof Łabędź

Księgarnia Akademicka, 2013

Dział:

Stron: 260

ISBN: 9788376383583

Książka stanowi próbę opisu języka polityków, a zwłaszcza obecnych w nim elementów manipulacji, dyskredytacji czy perswazji. Problematyka ta jest wyjątkowo istotna z punktu widzenia kondycji współczesnej demokracji, odnosi się bowiem zarówno do formuły debaty publicznej, jak i obrazu życia publicznego, kształtowanego przez głównych aktorów politycznych. Poruszane w książce kwestie pozostają w kręgu zainteresowania politologów, językoznawców czy kulturoznawców, ale mają też znaczący walor poznawczy dla tych spośród „przeciętnych obywateli”, którzy próbują zrozumieć otaczającą ich rzeczywistość polityczną. W tym sensie można uznać, że książka jest odpowiedzią na realne zapotrzebowanie w kręgach czytelniczych i uzupełnia obraz przemian współczesnej demokracji o zagadnienia w równym stopniu ważne co interesujące.

Z recenzji prof. Leszka Porębskiego