Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Multimodalność komunikacji

red. Justyna Winiarska, red. Aneta Załazińska

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018
Obrazowanie w Komunikacji; 1
Stron: 136
Język: polski
ISBN: 9788376388984
Wydanie drukowane
 

28,00 25,20

Pozycja dostępna

 

red. Justyna Winiarska, red. Aneta Załazińska

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018

Obrazowanie w Komunikacji;

Stron: 136

Język: polski

ISBN: 9788376388984

Przekonanie o wielotrybowości komunikacji oznacza przyjęcie postawy metodologicznej otwartej na fakt, że dokonywany nieustannie przez człowieka proces nadawania znaczeń wykorzystuje różne systemy – tryby semiotyczne. Komunikacja nie ogranicza się bowiem do wymiany komunikatów językowych, a zdolności komunikacyjne człowieka należy rozważać jako całość nieredukowalną do zachowania słownego. Takie podejście, określane niekiedy mianem multimodalnego, nie faworyzuje żadnego z systemów semiotycznych, choć może wysuwać jeden z nich na pierwszy plan.

Mimo iż określenie multimodalność czasem budzi zastrzeżenia terminologiczne, uznajemy je za najbardziej odpowiadające podejściu metodologicznemu reprezentowanemu w tym tomie. Zbliżone znaczeniowo, a często konkurencyjne terminy: polisemiotyczność, polisensoryczność, multimedialność, wielokanałowość profilują specyficzne ujęcia tego problemu. Oczywiście w wielu sytuacjach dają się zastosować wymiennie względem terminu multimodalność, jednakże z naszego punktu widzenia są wobec niego hiponimiczne, dlatego konsekwentnie będziemy mówić o zjawisku multimodalności ludzkiej komunikacji.