Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ciekawość świata, ludzi, kultury... Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej

Renata Hołda, Tadeusz Paleczny

Księgarnia Akademicka, 2012
Societas; 43
Stron: 476
Dział:
ISBN: 9788376382289
Wydanie drukowane
 

10,00 9,00

Pozycja dostępna

 

Renata Hołda, Tadeusz Paleczny

Księgarnia Akademicka, 2012

Societas;

Dział:

Stron: 476

ISBN: 9788376382289

 Ryszard Kantor, krakowianin, człowiek głęboko osadzony w swoim rodzimym środowisku społecznym i kulturowym, znany wszystkim nie tylko ze względu na swe naukowe osiągnięcia i pasje, etnograf, etnolog, antropolog, kulturoznawca – jest postacią wielowymiarową. Śledząc jego działalność z perspektywy czterdziestoletniej pracy naukowej, już na pierwszy rzut oka trudno oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z prawdziwym uczonym, dążącym na swoich drogach poznania do celu, jakim jest odkrycie prawdy i istoty badanych, opisywanych oraz analizowa-  nych zjawisk. To człowiek podróży, ciągle w drodze, na „szlaku” etnograficznej, naukowej wędrówki ku obiektom swych badań i studiów. Regionalista, badacz społeczności lokalnych na Orawie, Spiszu, Podhalu, Śląsku Cieszyńskim, ludoznawca i eksplorer zanikających obszarów tradycyjnej kultury ludowej, wiejskiej w Małopolsce, wzbogacił i rozszerzył w trakcie czterdziestoletniej pracy naukowej spek trum swoich zainteresowań o obszary związane z emigracją, statusem i położeniem grup polonijnych na Węgrzech, Rumuni, Słowacji i w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie znajdował jeszcze czas i siły do zgłębiania problematyki ludyzmu i roli zabawy w kulturze, osobliwości oraz obyczajów występujących w długiej perspektywie czasowej w krakowskim środowisku miejskim. Nie sposób wymienić jednym ciągiem wszystkich pól i obszarów jego zainteresowań i dokonań naukowych, owocujących licznymi książkowymi monografiami naukowymi, artykułami, opracowaniami, omówieniami.


Spis treści
Część I
Profesor Ryszard Kantor– uczony, przyjaciel i nauczyciel ...................................... 7
Tadeusz Paleczny Sylwetka Uczonego ............................................................................................. 9
Renata Hołda Ciekawość świata… O zainteresowaniach naukowych
Profesora Ryszarda Kantora ....................................................................................................... 13
Jadwiga Plucińska-Piksa Pierwszy Prezes Towarzystwa Przyjaciół Orawy ............................. 19
Ks. Władysław Pilarczyk Moje spotkania z profesorem Ryszardem Kantorem ...................... 23
Janusz Kamocki Istvánmajor – Derenk – Białka Tatrzańska ...................................................... 27
Bibliografia prac Profesora Ryszarda Kantora za lata 1974-2012 (wybór) ............................... 33
Prace doktorskie wypromowane przez Profesora ........................................................................ 54
Część II
Artykuły ofiarowane Jubilatowi ....................................................................................... 55
Rozdział I. Teoretyczne wyzwania w naukach o kulturze................................ 57
Bogdan Szlachta Paradoksy demokracji (agonicznej) ................................................................ 59
Anna Szyfer Źródło w etnografii – refleksja nad współczesnym
podejściem do metod i terenu ................................................................................................... 67
Józef Misiek Przeszkody epistemologiczne w badaniach historycznych ................................... 73
Czesława Piecuch Człowiek zdekonstruowany ............................................................................ 91
Tadeusz Paleczny Społeczności lokalne w obronie swej tożsamości kulturowej ................... 103
Iwona Kabzińska Nadwrażliwi – marginalizowana mniejszość kulturowa ........................... 121
Rozdział II. Wokół sztuki, sacrum i magii ...............................................................141
Irena Bukowska-Floreńska „Za rzeźby zbudowałem dom”.
O współczesnej śląskiej sztuce nieprofesjonalnej .................................................................. 143
Tadeusz M. Trajdos Na przełomie. O trzech figurach przydrożnych
w Zubrzycy Górnej na Orawie ................................................................................................. 157
Jacek Dębicki Teologia retabulum Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii
w kościele WNMP w Krakowie ............................................................................................... 165
Urszula Lehr Słów kilka o słowie, czyli magicznej kreacji rzeczywistości .............................. 189
Rozdział III. Pejzaże kultury polskiej ......................................................................207
Barbara Jedynak Rozłąki i pożegnania – z doświadczeń obyczaju
polskiego czasów aneksji potraktatowej ................................................................................. 209
Ludwik Kozołub Świat wartości w literaturze polskiej (na wybranych przykładach) ........... 227
Róża Godula-Węcławowicz Kraków. Europeizacja europejskiego miasta ............................. 239
Renata Hołda Wojna 1920 roku we współczesnym dyskursie pamięci .................................. 247
Grzegorz Pełczyński Ludowość w kinie PRL-u .......................................................................... 263
Mirosław Boruta Szacunek dla nazwiska jako przejaw troski o dobro wspólne ................... 283
Anna Spiss Wakacje w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dzienniczek Danusi ................................... 291
Rozdział IV. Przestrzeń, miejsce i region ................................................................297
Andrzej Porębski Pomiędzy domem a nie-miejscem. Niektóre aspekty socjologii przestrzeni ................................................................................................................ 299
Zenon Jasiński Rzecz o zauroczeniu Zaolziaków swoim regionem......................................... 307
Wiesława Korzeniowska Wybrane aspekty życia codziennego wsi górnośląskiej w okresie pouwłaszczeniowym (do roku 1914)..................................................................... 319
Grzegorz Odoj Rzeka Przemsza jako element krajobrazu kulturowego Mysłowic ................ 329
Edward Nycz Identyfikacja (empiryczna) na pograniczu etniczno-kulturowym Przykład wybranych zbiorowości i grup Śląska Opolskiego ............................................... 345
Grażyna Ewa Karpińska „…każdy patrzał swojego, ale innym pomagał też” Antropologiczna relacja ze zmagań mieszkańców Muszyny z zalewającym ich Popradem ................................................................................................... 365
Iwona Butmanowicz-Dębicka Tradycyjna społeczność wiejska w procesach adaptacyjnych. Szkic w oparciu o badania mieszkańców wsi Zawoja ................................ 381
Rozdział V. Ludyzm i ludyczność .................................................................................395
Halina Mielicka-Pawłowska Transgresyjne zachowania ludyczne.......................................... 397
Magdalena Szalbot Ludyczne aspekty kultury współczesnego miasta ................................... 419
Tomasz Michalewski Rok kalendarzowy w wybranych zabawach i imprezach studenckich ........................................................................................................... 439
Ryszard Zięzio Lalki modne i magiczne. Ubiory lalek i zabawek antropomorficznych, ich styl i inspirujące funkcje w projektowaniu mody ..................... 455