Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Tomizm w Polsce po II wojnie światowej

Kazimierz Mikucki

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2015
Stron: 366
Język: polski
ISBN: 9788376385891
 
 
 

 

Kazimierz Mikucki

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2015

Stron: 366

Język: polski

ISBN: 9788376385891

Rozprawa omawia wszechstronnie zagadnienie tomizmu po 1945roku w Polsce. Autor podejmuje dwa główne zagadnienia. Najpierw dokonuje ogólnej charakterystyki filozofii tomistycznej. Charakterystyka ta zawiera następujące kwestie: pojęcie filozofii tomistycznej w różnych jej nurtach i na tle podstawowych koncepcji filozoficznych; relacje tomizmu do różnych form ujmowania rzeczywistości; zagadnienie jedności i wielości filozofii tomistycznej; wreszcie podstawowe działy i dyscypliny tejże filozofii. Następnie autor rozważa problem wzbogacenia tomizmu przez wykorzystanie nauk formalnych oraz osiągnięć współczesnej filozofii.

z recenzji kard. prof. dr. hab. Mariana Jaworskiego

 

Ogromną zasługą książki ks. prof. Mikuckiego jest, że w setkach odnośników oraz omówień odautorskich zbiera ten dorobek w całość i przywołuje go uwadze publicznej, jednocześnie ocalając od zapomnienia. Książka stanowi (… ) precedens w polskiej nauce, gdy pojedynczy specjalista podjął się dzieła obszernego utrwalenia dorobku swoich kolegów, zarówno starszych, jak i młodszych. Nazwisk osób kiedyś ważnych i znaczących w polskiej filozofii – obecnie często zapomnianych –jest wiele: Białobrzeski, Chojnacki, Gawecki, Iwanicki, Kamiński, Klosak, Lubański, Ślaga.

z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Olszewskiego