Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Propozycje wydawnictwa
Slowo_raz_obudzone._Poezja_Czeslawa_Milosza__proby_czytania

Słowo raz obudzone. Poezja Czesława Miłosza: próby czytania

Autor każdej kolejnej, każdej nowej książki o Miłoszu jest z definicji figurą podejrzaną. Po co usiłuje dodawać jeszcze jedną pozycję do nader już rozbudowanej bibliografii miłoszologicznej? Na moce jakiego lekturowego konceptu liczy, w czym upatruje szansę powodzenia swego (wątpliwego) przedsięwzięcia? Bo przecież najwyraźniej czegoś się spodziewa i na coś ma nadzieję ten, kto decyduje się mnożyć i tak już mnogi dyskurs.
W moim przypadku nadzieja ta jest w gruncie rzeczy bardzo prosta, wstydliwie prosta – sprowadza się do starej idei close reading.
(fragment Wstępu)


Miłosz pisał o budujących lekturach, o książkach, w których umysł może się rozgościć. W moim odczuciu Słowo raz obudzone jest budującą lekturą, książką świeżą, pasjonującą, odżywiającą krwiobieg literaturoznawstwa.
z recenzji dr hab. Joanny Zach
Na szczególną uwagę zasługuje sposób napisania Słowa raz obudzonego – przemyślana, kolista kompozycja całości, dbałość o proporcje między partiami bardziej „technicznymi”, dotyczącymi np. wersyfikacji czy zagadnień teoretycznoliterackich, a „miękkimi” partiami literackimi, świadczącymi o zacięciu eseistycznym autora. Nowością jest pionierskie wykorzystanie materiałów archiwalnych. 
z recenzji prof. UKSW dra hab. Jana Zielińskiego

Autor rzeczywiście mówi wiele nowych rzeczy, i arcyinteresująco, ale dlatego, że rozważa utwory z punktu widzenia nie upilnowanego przez miłoszologów. Traktuje „czytanie” (faktycznie są to wyrafinowane analizy) jako proces prześledzenia tekstowych operatorów filozofii poetyckiej Miłosza. 
z recenzji prof. dra hab. Andrzeja Zieniewicza


Mateusz Antoniuk – literaturoznawca, pracownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku na Wydziale Polonistyki UJ. Autor książek Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta (2009), Kultura małomówna Stanisława Lacka. W kręgu młodopolskiej świadomości mowy i milczenia (2006), publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Ruchu Literackim”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych” i „Dekadzie Literackiej”. Kierownik projektu badawczego „Archiwum Zbigniewa Herberta. Studia nad dokumentacją procesu twórczego”, uczestnik programu Fellowships for Visiting Postdoctoral Scholars (Beinecke Library, Yale University). Zainteresowania badawcze: literatura modernizmu, krytyka genetyczna.

Cena: 27,00 zł

Wydanie papierowe

Zostań z Nami! Dołącz do naszego newslettera!

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White
Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 6,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa