Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Pędzel Tycjana

Marek Zgórniak

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 1995
Stron: 232
Dział:
ISBN/ISSN: 9788390494500

 

Autor: Marek Zgórniak

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 1995

Dział:

Stron: 232

ISBN/ISSN: 9788390494500


O ksišżce:

"Ksišżka Marka Zgórniaka stanowi istotny wkład w badania nad sztukš XIX wieku [...]. Autor przedstawia kolejno stosunek do malarstwa weneckiego XVI wieku w klasycyzujšcym œrodowisku J.L. Davida, w sztuce i poglšdach Eugeniusza Delacroix, w akademii w 2 ćwierci XIX wieku, w œrodowisku romantyków i tzw. juste milieu, wreszcie w akademickim malarstwie czasów II Cesarstwa. [...] Rzadki w polskiej historii sztuki przykład pozycji naukowej dotyczšcej sztuki europejskiej, daje œwiadectwo znakomitej znajomoœci krytyki francuskiej XIX wieku. [...] Erudycja Autora jest imponujšca, a w parze z niš idzie nienaganny warsztat badawczy. Dzięki niej udało mu się gruntownie rozpatrzeć cały szereg zagadnień i wyjœć poza sšdy potoczne, mechanicznie powielane w wielu publikacjach na temat malarstwa francuskiego. Ksišżka jest bardzo staranna z punktu widzenia konstrukcji całoœci, zdolnoœci postawienia problemu, jasnoœci wywodu, potoczystoœci języka."

Prof. Maria Poprzęcka (Uniwersytet Warszawski)


O autorze:

Marek Zgórniak studiował historię sztuki na Uniwersytetcie Jagiellońskim w latach 1978-1983. Przebywał na stypendiach w Rzymie (Ecole francaise de Rome), w Paryżu (ARP-INALCO) i w Oksfordzie (OCHSPS, Trinity College). Opublikował dotšd ksišżkę Wokół noerenesansu w architekturze XIX wieku (Kraków 1987) oraz szereg rozpraw i artykułów o sztuce XVIII i XIX wieku. Jest adiunktem w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.