Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej t.3

red. Paweł Plichta, red. Piotr Biliński

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2012
Stron: 184
Dział:
ISBN: 9788323333050
 
 
 

 

red. Paweł Plichta, red. Piotr Biliński

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2012

Dział:

Stron: 184

ISBN: 9788323333050

 W warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ciągle istnieje potrzeba odczytania na nowo percepcji i rozumienia najważniejszych, konstytutywnych dla danej cywilizacji dzieł, decydujących o jej duchowości. Pytania zadane uczestnikom przedsięwzięcia miały pobudzić do szerokiego, humanistycznego, metodycznego wysiłku poznania współczesnego świata. […]

 
Na proponowany Czytelnikowi tom trzeci publikacji Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej. Studia i szkice kulturoznawcze składają się prace autorów analizujących wybrane zjawiska i elementy dotyczące przeszłości w perspektywie różnych współczesnych metod badawczych. Wszystkie rozdziały łączy jednak akcent położony na kulturowy wymiar analizowanych przypadków, co uzasadnia użyty w podtytule przymiotnik „kulturoznawcze”.
 
Z Wprowadzenia dra Pawła Plichty