Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Studia Horatiana

Stanisław Stabryła

Wydawnictwo: Polska Akademia Umiejętności, 2013
Stron: 174
Dział:
ISBN/ISSN: 00793272

 

Autor: Stanisław Stabryła

Wydawnictwo: Polska Akademia Umiejętności, 2013

Dział:

Stron: 174

ISBN/ISSN: 00793272

Traktat O duszy zajmuje szczególne miejsce w spuściźnie intelektualnej Arystotelesa, a to choćby z uwagi na specyficzną naturę samego przedmiotu: studia nad duszą lokują się pomiędzy badaniem tego, co ogólne (koina), a więc powszechników, a tego, co indywidualne, określone. Kojarzona z formą indywidualnej istoty żywej duszy definiuje ową istotę, określając ją, tak w kontekście przynależności gatunkowej, jak i czystej indywidualności