Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Konserwatyzm krakowski. Wybór pism

Stanisław Estreicher , wstęp Artur wybór, Wołek

Wydawnictwo: Ośrodek Myśli Politycznej, 2013
Stron: 508
Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Polit, 50
Dział:
ISBN/ISSN: 9788362628414

 

Przedstawiamy wybór pism jednego z najwybitniejszych konserwatywnych myślicieli politycznych schyłku okresu zaborów i II RP, intelektualnego spadkobiercy i kontynuatora myśli Stańczyków, wybitnego badacza polskiego prawa i ustroju, autora znakomitych analiz życia politycznego odrodzonej Polski i ważnego uczestnika ówczesnych dyskusji konstytucyjnych. W tomie znalazły się najważniejsze teksty polityczne Estreichera (w tym słynne i budzące wiele emocji "Czy Polskę należy rządzić batem?", "Rokosz", "Konserwatyzm", "Walka z partyjniactwem") oraz kluczowe prace z zakresu konstytucjonalizmu i badań nad polską tradycją prawną i kulturową (m.in. "Kultura prawnicza w Polsce XVI wieku", "Znaczenie Krakowa dla życia narodowego polskiego w ciągu XIX wieku", "Zasada zwierzchnictwa narodu"). 

 

Spis treści

Artur Wołek, Konserwatyzm krakowski w czasach zmiany . . . . . VII

I. KONSERWATYZM KRAKOWSKI
Konserwatyzm . . . . . . 3
Znaczenie Krakowa dla życia narodowego polskiego w ciągu XIX wieku . . . . . 34
Idea pokoju . . . . . . 112
Samostanowienie ludów . . . . 122
Ustrój przyszłości . . . 130

II. SPORY O RZECZPOSPOLITĄ
Rozbiór poezji El… y tomu IV 139
Droga do odrodzenia . . . . . . 149
Trzy kongresy . . . . . . 160
Victrix causa et victa . . . . . . 171
Kto wywalczył niepodległość? . . . . . 177
Rokosz . . . . . . 186
Co robić? . . . . 192
Ograniczenie demokracji czy sejmokracji . . . . . . 197
Protest przeciwko Brześciowi . . . . . 202
Czy Polską należy rządzić batem? . . . . . . 206

III. O NAPRAWĘ KONSTYTUCJI
Konstytucja Rzeczypospolitej . . . . . . 219
Przewodnia myśl konstytucji polskiej w porównaniu do konstytucji obcych . . . . . . . 224
Zasada zwierzchnictwa narodu . . . . . . 270
Udoskonalenie ustawodawstwa . . . . . . 287
Walka z partyjniactwem . . . . . . 301
Odpowiedź na ankietę konstytucyjną . . . . . 322
Wedle zasad moralności Chrystusowej . . . . 354

IV. DŁUGI CIEŃ WIEKU XVI NAD POLSKĄ
Kultura prawnicza w Polsce XVI wieku . . . . 365
Doświadczenie drogo opłacone . . . . 475
Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie . . . . . . 484

***
Stanisław Estreicher urodził się 26 XI 1869 r. w Krakowie, jako syn Karola Józefa Teofila. Studiował w Krakowie, Berlinie i Wiedniu. Od 1887 r. pomagał ojcu przy zbieraniu i porządkowaniu materiałów do wydawanej przez niego Bibliografii polskiej i prowadził korektę kolejnych tomów; po śmierci ojca kontynuował samodzielnie jego dzieło, wydając dziesięć tomów Bibliografii aż do 1939 r. Współpracował z kilkoma czasopismami warszawskimi, przede wszystkim z "Ogniskiem", a w r. 1898 przyjął posadę redaktora działu literackiego krakowskiego "Czasu", w którym popularyzował idee młodopolskie. W 1902 r. został profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, wielokrotnie pełnił również obowiązki dziekana i rektora UJ. Od 1912 r. stał się członkiem Akademii Umiejętności oraz wielu towarzystw naukowych. Napisał wiele rozpraw literackich poświęconych m.in. Asnykowi, Słowackiemu, był wielbicielem twórczości Wyspiańskiego. Aresztowany przez hitlerowców wraz z wielu profesorami UJ w trakcie Sonderaktion Krakau, zmarł 28 XII 1939 r. w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen.