Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Egzystencjalne i aksjologiczne wymiary prawdy,dobra i piękna

red. Jadwiga Gazda , red. Wojciech Morszczyński

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2007
Stron: 214
Dział:
ISBN/ISSN: 9788371880315
Wydanie papierowe

29,00 26,10

Pozycja dostępna

 

Autor: red. Jadwiga Gazda , red. Wojciech Morszczyński

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2007

Dział:

Stron: 214

ISBN/ISSN: 9788371880315

Niniejsza pozycja jest zbiorem artykułów zajmujących się szeroko pojętym pojęciem prawdy, zwłaszcza tej pozbawionej możliwości intersubiektywnej sprawdzalności.

Spis treści

Od redakcji

I

ADAM WĘGRZECKI, Poznanie siebie a rozwój podmiotu osobowego
JADWIGA GAZDA, Świadomość zła jako "świadomość szczęśliwa"
SABINA KRUSZYŃSKA, Prawda, dobro i piękno w myśli Arthura Schopenhauera
WOJCIECH MORSZCZYŃSKI, Prawda wielkiego inkwizytora
KRZYSZTOF WIECZOREK, Na tropie prawdy jako wartości. Neokantyzm - pragmatyzm - antropologia

II

DARIUSZ JURUŚ, Dobro jako korelat racjonalnej postawy
PIOTR LEŚNIAK, Egzystencjalne i aksjologiczne wymiary prawdy w filozofii Karla R. Poppera
AGNIESZKA SMOLICKA, Piękno i dobro jako wartości kulturotwórcze w filozofii Henryka Elzenberga
DOMINIKA JACYK, Pojęcie dobra w Richarda Schaefflera responsorycznej teorii doświadczenia
HALINA KABOT, Związki sprawiedliwości z racjonalnością
KRZYSZTOF ŚLEZIŃSKI, Pojęcia prawdy i rzeczywistości w poglądach Zygmunta Zawirskiego

III

JUSTYNA MIKLASZEWSKA, Pojęcie wolności w teoriach wyboru publicznego i w teoriach wyboru społecznego
LUCJAN WROŃSKI, Prawda filozoficzna a sfera polityki w koncepcji Leo Straussa
SŁAWOMIRA RUCHAŁA, Cnota jako usprawnienie do czynienia dobra i jej znaczenie w polityce

IV

ALEKSANDRA KAMIŃSKA, Prawda a płeć w procesie poznawczym. Podstawowe założenia epistemologii feministycznej
MAREK WÓJTOWICZ, Perspektywa aksjologiczna logoteorii Viktora E. Frankla
EWA J. ZGOLIŃSKA, Tajemnica - Piękno - Egzystencja w świetle twórczości i pism René Magritte'a