Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

LingVaria 2008, nr 5

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2008
Stron: 272
LingVaria, 5
Dział:
ISBN/ISSN: LV20081

 

Autor:

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2008

LingVaria, 5

Dział:

Stron: 272

ISBN/ISSN: LV20081

LingVaria - czasopismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcone zagadnieniom języka polskiego i polonistycznego językoznawstwa, jego historii i współczesności.

Spis treści:

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Justyna Winiarska, Komu zadają pytania wielcy filozofowie?
Sebastian Żurowski, W poszukiwaniu definicji muzyki.
Justyna Winiarska, Aneta Zalazińska, Punkt wyjścia - czyli Gramatyka kognitywna Johna R. Taylora okiem polonisty.

POLSZCZYZNA WSPÓŁCZESNA

Antonina Grybosiowa, Dylematy współczesnej kompetencji komunikacyjnej Polaków.
Iwona Kaproń-Charzyńska, Czasowniki z formantami ujemnymi.
Emilia Kubicka, Cechy składniowe i semantyczne jednostek do niemożliwości i ile wlezie.
Arkadiusz Rojczyk, Akustyczne studium polskich homorganicznych zbitek spółgłosek zwarto-wybuchowych na granicach międzywyrazowych.


POLSZCZYZNA HISTORYCZNA

Artur Rejter, Stabilność modeli nominacyjnych leksyki ekspresywnej w historii języka polskiego.
Jerzy Sierociuk, Czy pierwsi twórcy literatury polskiej mogli mieć wzorce rodzinne?
Aleksander Zajda, Historia pola wyrazowego accusatio 'skarga', 'oskarżenie' w języku polskim.

DIALEKTOLOGIA

Agata Kwaśnicka-Janowicz, Żywotność wschodnich slawizmów leksykalnych w gwarach Małopolski południowo-wschodniej.
Kazimierz Sikora, O gwarowej partykule to na przykładzie gwar góralskich.
Monika Szpiczakowska, O pewnym przypadku akania w dialekcie północnokresowym - osobliwa forma narzędnika liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego.

Z PRZESZŁOŚCI JĘZYKOZNAWSTWA POLSKIEGO

Marian Kucała, Profesor Kazimierz Nitsch - w 50. rocznicę śmierci.
Jerzy Reichan, Joanna Okoniowa, Profesor Mieczysław Karaś w Pracowni Atlasu i Słownika Gwar Polskich - w 30. rocznicę śmierci.
Mirosław Skarżyński, Nieznane listy Jana Baudouina de Courtenay do Jana M. Rozwadowskiego.

DEBIUTY NAUKOWE

Anna Dudzik, Struktura opowiadań tworzonych przez dzieci dwuipółletnie i trzyipółletnie w interakcji z dorosłym.
Maria Głąbska, Joanna Stankiewicz, Monografia przyrostka jako przedmiot opisu słowotwórczego (na marginesie książki Michała Szczyszka Derywaty z przyrostkiem -owicz w języku polskim (doba nowopolska)).
Anna Kozyra, Geminaty w językach słowiańskich.

KRONIKA

Jan Godyń, Jubileusz dr. hab. Zofii Cygal-Krupy.
Renata Przybylska, Obchody dwudziestolecia polonistyki w Korei Południowej.

VARIA

Ukazały sie drukiem w środowisku krakowskim