Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu t.1 Katalog starych druków. Polonica z wieków XVI-XVIII

Siess-Krzyszkowski Stanisław oprac. i red. , Stompór-Lesiecka Kaja oprac. i red. , Baran Alina oprac. i red.

Wydawnictwo: Collegium Columbinum, 2013
Stron: 392
Dział:
ISBN/ISSN: 8361866398

 

Collectionis librorum bibliothecae Sapieharum... W liczącej obecnie ponad 13 000 woluminów Bibliotece Krasi-czyńskiej starodruki stanowią mniej więcej jedną dziesiątą zaso-bów. Połowa z tego to polonika, połowa druki obce. Wśród polo-ników znajdujemy kilka unikatów, znanych dotychczas jedynie z zapisów bibliograficznych. Tu możemy wymienić wydane w roku 1653 dwa dziełka polemiczne Jonasza Szlichtynga: X. Mikołaja Cichoviusa jezuity diabeł od zboru christiańskiego zaklęty oraz X. Cichovius jezuita diabła zaklętego odkląć nie może, Andrzeja Gol-donowskiego: Stan wdowiej albo małe opisanie, z zaleceniem je-go, wydane w 1635 r. w Toruniu. Bardzo interesujący jest klocek złożony z 15 druków polemicznych wydanych w Wilnie w latach 1615–1623. Mamy tu, między innymi, trzy pisma św. Leoncjusza (Leontego Karpowicza) oraz siedem pisma Melecjusza Smotryc-kiego. Rzadkie pisma polemiczne Gotthilfa Wernicka z lat 1758–1761 zawiera klocek druków gdańskich. Wśród poloników wyda-nych poza granicami kraju znajdujemy na przykład niezwykle rzadką edycję Stanisława Sokołowskiego Officia Propria Sancto-rum Patronorum Regni Poloniae, wydaną w Augsburgu i Grazu w 1728 roku. Jest też kilka druków bibliografiom w ogóle nie zna-nych: Conclusiones theologicae Błażeja Gorajowicza (Poznań, ok. 1650) czy Disputatio Philologico-exegetica Karola Ludwika Hohe-isela i Jana Ludwika Stephaniego (Gdańsk, 1725).