Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Spotkania polsko-chorwackie

red. Edward Olszewski, red. Bogusław Zieliński

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
Stron: 250
Dział:
ISBN: 9788380190382
 
 
 

 

Zawarte w zbiorze prace sytuują się w kilku grupach tematycznych. Pierwszą z nich stanowią problemy „przygotowania” Chorwacji do wspólnoty unijnej, głównie w wyniku członkostwa w Radzie Europy od 6 listopada 1996 r. (Jerzy Jaskiernia) i proces akcesyjny do Unii Europejskiej (Renata Podgórzańska, Marinko Zekić). Następnie prezentujemy kształtowanie się partii politycznych w Chorwacji oraz proces ich europeizacji i europeizacji systemu partyjnego (Edward Olszewski, Dominika Mikucka-Wojtowicz). W obszernym artykule przedstawiono ustrój samorządu terytorialnego na tle ustroju Republiki Chorwacji (Izabela Rycerska). W sferę stosunków polsko-chorwackich wprowadzają prace Bogusława Zielińskiego i Agnieszki Puszczewicz. Końcowa część publikacji zawiera kwestie Chorwatów w diasporze i uwagi na temat chorwackiego dziedzictwa kulturowego w kontekście wspólnoty europejskiej (Szymon Sochacki, Emilian Prałat). Zaznaczyć należy, że we wszystkich wskazanych grupach tematycznych przewijają się kwestie ustroju, systemu partyjnego, przywództwa, a nade wszystko akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej.

Edward Olszewski
Bogusław Zieliński