Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Terminus 2016, t. 18, z.2 (39)

Niedźwiedź Jakub red. , ,

Wydawnictwo: , 2016
ISBN/ISSN: 20820984
DOI: 10.12797/9788376388991
Wydanie elektroniczne

Dostępne formaty plików to:

  • ebook (format pliku *.pdf)

15,00


 

Autor: Niedźwiedź Jakub red. , ,

Wydawnictwo: , 2016

ISBN/ISSN: 20820984

TERMINUS  jest kwartalnikiem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazującym się od 1999 roku. Na łamach czasopisma ukazują się artykuły poświęcone kulturze wczesnonowożytnej (XV–XVIII w.), przede wszystkim w Europie środkowo-wschodniej. Szczególnie interesują nas: literatura, retoryka, historia sztuki, filozofii oraz idei, a także publikacja nieznanych materiałów z epoki.
Każdy zeszyt „Terminusa” składa się z czterech działów: 1. Rozprawy i przyczynki, 2. Artykuły recenzyjne, 3. Omówienia, 4. Edycje i przekłady. Co roku drukowany jest wybór artykułów z danego rocznika.
Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 punktów).

DOI: 10.12797/9788376388991