Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wizerunki filozofów i humanistów polskich. Wiek XX

red. Jan Szmyd

Wydawnictwo Edukacyjne, 2000
Stron: 442
Dział:
ISBN: 9788388365218
 
 
 

 

red. Jan Szmyd

Wydawnictwo Edukacyjne, 2000

Dział:

Stron: 442

ISBN: 9788388365218

Książka obejmuje blisko sto biogramów najwybitniejszych filozofów i humanistów polskich XX wieku. Reprezentują oni najpełniej i najbardziej oryginalnie dorobek rodzimej myśli filozoficznej i humanistycznej końca XX wieku. (...)
Pomieszczono tu wizerunki tych przedstawicieli polskiej filozofii i humanistyki ostatniego stulecia, którzy legitymują się dużymi, choć z natury rzeczy zróżnicowanymi osiągnięciami naukowymi, odkrywczością i oryginalnością swych myśli, ważną i wpływowa twórczością własną, cenionymi zasługami nauczycielskimi, akademickimi, pisarskimi itp., a przez to zasłużenie zaliczanych do grona najwybitniejszych polskich uczonych i myślicieli, znakomitych twórców idei i ich popularyzatorów, często też do gremiów zasłużonych wychowawców i bezspornych autorytetów moralnych. Są w nim biogramy uczonych, które przyciągną uwagę Czytelników nie tylko zainteresowanych filozofią i myślą humanistyczną, ale także tych wszystkich, którym nieobca jest przeszłość i przyszłość kultury duchowej w naszym kraju. (...)
Autorzy, reprezentujący kilka krajowych ośrodków filozoficznych, mają nadzieję, że książka spotka się z dużym zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem w szerszych kręgach Czytelników, zwłaszcza w środowisku osób studiujących filozofię i nauki humanistyczne, słuchających wykłady z filozofii, etyki i pokrewnych dyscyplin w szkołach wyższych i średnich, w gronach wykładowców filozofii, etyki i pokrewnych dyscyplina w szkołach wyższych i średnich, w gronach wykładowców filozofii i etyki, historii literatury i kultury: szerzej w kręgach tych wszystkich, którzy zainteresowani są dziejami polskiej myśli filozoficznej i humanistycznej, polskiej kultury intelektualnej i duchowości narodowej.
Jan Szmyd