Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Spór o początki Państwa Polskiego. Historiografia, tradycja, mit, propaganda

red. Wojciech Drelicharz , red. Jacek Poleski , red. Dominika Jasiak

Wydawnictwo: Historia Jagellonica. Towarzystwo Wydawn, 2017
Stron: 240
Dział:
ISBN/ISSN: 9788365080516

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Archeologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Andrzej Buko Małopolska i Wielkopolska IX–X wieku w perspektywie badań archeologicznych . . . . . . . . . . . . . 15

Michał Kara Problematyka genezy państwa Piastów w nowszych poglądach archeologów polskich . . . . . . . . . . 37

Jacek Poleski Kontakty plemion zamieszkujących tereny Polski z państwem morawskim i państwem czeskim w IX i X wieku a problem kształtowania się państwa pierwszych Piastów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Bartosz Tietz Upadek grodów wschodniej części strefy Tornow-Klenica a proces budowy władztwa Piastów na terenie Wielkopolski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Wojciech Chudziak Początki państwowości piastowskiej na Pomorzu Nadwiślańskim — główne problemy w świetle źródeł archeologicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Błażej M. Stanisławski Udział Wikingów w powstawaniu państwa wczesnopiastowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Dariusz Andrzej Sikorski O co chodzi w sporze historyków o początki państwa polskiego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Przemysław Nowak Regest dokumentu Dagome iudex w świetle najnowszych badań interdyscyplinarnych . . . . . . . . . 179

Antoni Tadeusz Grabowski Wizje początku Niemiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Piotr Kołpak Wizja państwa i początki państwa polskiego w Komentarzu Jana z Dąbrówki . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Henryk Marek Słoczyński Pierwotne wartości Słowian a chrystianizacja Polski w interpretacji Joachima Lelewela . . . . . . . . 209

Maria Nitka Edwarda Raczyńskiego poglądy na początek państwa polskiego w świetle realizacji kaplicy Królów Polskich w katedrze w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227