Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Inwentarz archiwum opactwa benedyktynek w Krzeszowie na Śląsku. Archiwalia z okresu niemieckiego /Inventar des Archivs der Benediktinerinnenabtei in Grussau in Schlesien. Die Archivalien aus der deutschen Zeit

red. Urszula Ososko , red. Rainer Sachs

Wydawnictwo: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników H, 2016
Stron: 242
Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Kla, 7
Dział:
ISBN/ISSN: 9788387843373

 

 

Spis treści / Inhaltsverzeichnis

 

Strony redakcyjne 1

Spis treści 5

Wstęp 9

I. Wiadomości wstępne 9

1. Krótki zarys dziejów opactw krzeszowskich 9

2. Archiwalia przechowywane obecnie w opactwie benedyktynek w Krzeszowie 9

II. Zespół archiwaliów z okresu niemieckiego przechowywany w opactwie benedyktynek w Krzeszowie 10

1. Geneza 10

2. Zasady opracowania 10

3. Stan zachowania akt 11

4. Znaczenie zespołu 11

III. Podziękowania 13

IV. Warunki korzystania z archiwum 14

Einleitung 15

I. Einführung 15

1. Kurzer Abriß der Geschichte der Grüssauer Abteien 15

2. Die derzeit in der Benediktinerinnenabtei in Grüssau aufbewahrten Archivalien 16

II. Die in der Benediktinerinnenabtei in Grüssau aufbewahrten Archivalien der deutschen Zeit 16

1. Entstehung 16

2. Bearbeitungskriterien 17

3. Erhaltungszustand der Akten 17

4. Bedeutung des Bestandes 18

III. Dankesworte 20

IV. Benutzungsbedingungen des Archivs 20

Inwentarz / Inventar 21

I. Archiwum byłego archiprezbiteratu kamiennogórskiego /
Archiv des ehemaligen Archipresbyterats Landeshut 23

1. Generalia / Generalia 23

2. Sprawy administracyjne / Verwaltungssachen 25

3. Sprawy finansowe / Finanzwesen 30

4. Wizytacje / Visitationen 32

5. Budynki / Gebäude 33

6. Muzyka / Musik 34

7. Biblioteki / Bibliotheken 35

8. Sprawy personalne / Personalsachen 35

9. Sprawy szkolne / Schulsachen 38

10. Poszczególne parafie / Einzelne Pfarreien 39

II. Archiwum byłej niemieckiej parafii katolickiej w Krzeszowie / Archiv der ehemaligen deutschen katholischen Pfarrei Grüssau 45

1. Generalia / Generalia 45

2. Sprawy administracyjne / Verwaltungssachen 46

3. Sprawy finansowe / Finanzwesen 49

4. Budynki. Paramenty / Gebäude. Paramente 57

5. Życie duchowe / Geistiges Leben 60

6. Biblioteki / Bibliotheken 62

7. Sprawy personalne / Personalsachen 62

8. Sprawy szkolne / Schulsachen 67

9. Varia 70

III. Archiwum byłej niemieckiej parafii katolickiej w Krzeszówku / Archiv der ehemaligen deutschen katholischen Pfarrei in Neuen 73

1. Generalia / Generalia 73

2. Sprawy administracyjne / Verwaltungssachen 73

3. Sprawy finansowe / Finanzwesen 76

4. Wizytacje / Visitationen 133

5. Budynki / Gebäude 133

6. Biblioteki / Bibliotheken 135

7. Sprawy szkolne / Schulsachen 135

8. Sprawy personalne / Personalsachen 135

IV. Spuścizna po byłym opactwie benedyktynów w Krzeszowie / Hinterlassenschaft der ehemaligen Benediktinerabtei Grüssau 139

1. Generalia / Generalia 139

2. Sprawy administracyjne / Verwaltungssachen 141

3. Sprawy finansowe / Finanzwesen 147

4. Budynki / Gebäude 157

5. Życie duchowe / Geistiges Leben 159

6. Muzyka / Musik 167

7. Biblioteki / Bibliotheken 167

8. Sprawy personalne / Personalsachen 168

9. Nauka / Wissenschaft 182

10. Varia 182

V. Varia 183

1. Generalia / Generalia 183

2. Sprawy administracyjne / Verwaltungssachen 183

3. Sprawy finansowe / Finanzwesen 183

4. Życie duchowe / Geistiges Leben 185

5. Muzyka / Musik 186

6. Sprawy personalne / Personalsachen 186

7. Sprawy szkolne / Schulsachen 188

8. Varia 188

VI. Mapy i projekty / Pläne und Projekte 191

1. Mapy katastralne / Katasterkarten 191

2. Pomiary stawów / Teichvermessungen 191

3. Architektura / Architektur 193

Summary 203

Bibliografia / Bibliographie 205

Indeks osób 207

Indeks nazw geograficznych 211

Indeks rzeczowy 215

Personenindex 225

Ortsindex 229

Sachindex 233

Informacje o autorach / Die Autoren 243