Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Reżyserskie strategie inscenizacji dzieła literackiego

Artur Duda

Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017
Stron: 213
Dział:
ISBN/ISSN: 9788323139362

 

Autor: Artur Duda

Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017

Dział:

Stron: 213

ISBN/ISSN: 9788323139362

„Rzecz bowiem nie w tym – to główna teza tej monografii – żeby rozliczyć reżysera z jego praw i obowiązków wobec tekstu literackiego, tradycji i kultury, lecz aby znaleźć sposoby uważnej, naukowej analizy jego zabiegów na tekście i nie ulegając generalizacjom i pokusom łatwego osądu, dostrzec artystyczne efekty tych zabiegów interpretacyjnych bądź recepcyjnych. Cóż po wierności, kiedy na „wiernym” do szpiku kości przedstawieniu wysiedzieć trudno, cóż po derridiańskich dekonstrukcjach, kiedy w efekcie rozmontowania dramatu nie dociera do widza żadna sensowna wizja świata ani nawet wciągające widowisko. Sfery lektur i teatru, dzieł sztuki i gier łączy otwarta dla współtworzących je performerów – reżyserów i widzów, czytelników i zawodników, słuchających/oglądających i współdziałających – przestrzeń inwencji. Reżyserskie strategie inscenizowania dzieł literackich chciałbym właśnie widzieć w kategoriach pełnej inwencji sztuki czytania, recepcji w najszerszym tego słowa znaczeniu.”

Ze Wstępu