Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej

red. nauk. Zbigniew Witkowski

Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017
Stron: 377
Dział:
ISBN/ISSN: 9788323139454

 

Autor: red. nauk. Zbigniew Witkowski

Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017

Dział:

Stron: 377

ISBN/ISSN: 9788323139454

Recenzowany tom poświęcony jest urzeczywistnianiu konstytucyjnych zasad ustroju trzeciej władzy w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady te ukształtowane w wyniku transformacji ustrojowej (w tym zakresie przebiegała ona wolniej w przeciwieństwie do przemian władzy ustawodawczej, a zwłaszcza wykonawczej) nie budzą istotnych kontrowersji doktrynalnych. Autorzy opracowań skoncentrowali się więc przede wszystkim na rozwiązaniach szczegółowych i ich funkcjonowaniu w otoczeniu politycznym i społecznym charakterystycznym dla obu państw. Wiele wskazuje na to, że ewolucja władzy sądowniczej, zwłaszcza w Polsce, jeszcze się nie zakończyła, tym cenniejsze wydają się wyrażone w książce uwagi polskich konstytucjonalistów i doświadczenia opisane przez konstytucjonalistów czeskich i słowackich.

Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Eckhardta, prof. WSPiA