Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Niepodległa Polska. Bezpieczeństwo i polityka w latach 1918-2018

red. Paweł Łubiński

Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski Instytut , 2018
Stron: 419
Dział:
ISBN/ISSN: 9788363835910
Wydanie papierowe

70,00 63,00

Pozycja dostępna

 

Autor: red. Paweł Łubiński

Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski Instytut , 2018

Dział:

Stron: 419

ISBN/ISSN: 9788363835910

SPIS TREŚCI
Przedmowa
Paweł Łubiński ............................................................................................... 7
Niepodległość polska uratowana Bożą pomocą. Maryja w obronie wiary
chrześcijańskiej i niepodległości Polski -
Danuta Stasiak.............................................................................................. 13
Emblematy – znaczniki przynależne polskości obecne w estetyce dzieła
muzycznego na przełomie XIX i XX wieku -
Mariola Kokowska......................................................................................... 41
Działalność patriotyczna a odzyskanie przez Polskę niepodległości
w 1918 roku na przykładzie okresu przedpowstańczego w Szydłowcu
w latach 60. XIX wieku -
Marlena Bodo................................................................................................ 65
Polityczno-militarne aspekty konfliktu polsko-ukraińskiego 1918-1919 –
etapowa analiza wydarzenia -
Daniel Smaga................................................................................................ 79
Problematyka kary głównej w II Rzeczypospolitej -
Daniel Mielnik .............................................................................................. 93
Proces kształtowania polskich służb wywiadowczych w latach 1918-1939.
Wybrane zagadnienia -
Żaneta Borowiak ......................................................................................... 113
Policja w służbie niepodległej Polsce – ujęcie historyczne -
Andrzej Jurkun ........................................................................................... 143
Polacy w litewskim Sejmie III kadencji w latach 1926-1927 -
Jacek Stasiorczyk ......................................................................................... 157
Koncepcje integracji Europy Środkowo-Wschodniej w publicystyce
tygodnika „Prosto z Mostu” 1935-1939 -
Jakub Siemiątkowski.................................................................................... 173
Relacje polsko-żydowskie w Szydłowcu w latach 1939-1945 -
Marlena Bodo.............................................................................................. 195
Sprawa katyńska w PRL-owskiej polityce historycznej okresu
powojennego -
Michał Gałaszewski .................................................................................... 211
Człowiek, który obudził przedsiębiorczość Polaków, czyli rzecz
o Mieczysławie Wilczku – rys biograficzny -
Bartosz Różanek.......................................................................................... 231

Droga Polski do stowarzyszenia ze Wspólnotami Europejskimi -
Dominika Liszkowska ................................................................................. 249
Służby specjalne w Polsce po 1989 roku – problemy definicyjne -
Piotr Swoboda ............................................................................................. 265
Bezpieczeństwo ustroju państwa, niepodległość i nienaruszalność
terytorium Rzeczypospolitej w projektach Konstytucji RP klubów
parlamentarnych Konfederacji Polski Niepodległej z 1993 roku oraz
Sojuszu Lewicy Demokratycznej z 1994 roku. Analiza zagadnienia
na wybranych przykładach -
Paweł Skorut............................................................................................... 301
Tożsamość, suwerenność i wolność – oblicze ideowe środowisk
narodowych w Polsce na przykładzie zapisów deklaracyjnych głównych
podmiotów współtworzących Ruch Narodowy w listopadzie 2012 roku -
Paweł Łubiński............................................................................................ 327
Geopolityczne aspekty stosunków polsko-chińskich w kontekście
projektu Nowego Jedwabnego Szlaku – między nowymi perspektywami
a klasycznymi determinantami sytuacji geopolitycznej Rzeczypospolitej
Polskiej -
Mikołaj Lisewski ......................................................................................... 355
Zjawisko korupcji na tle uwarunkowań historycznoprawnych -
Daniel Mielnik ............................................................................................ 373
Realizacja obietnic wyborczych na przykładzie Radnych Olsztyna
kadencji 2014-2018 -
Tomasz Owsianik........................................................................................ 401
NOTA O AUTORACH................................................................................. 415