Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje

red. Bozena Klos, red. Piotr Russel

KANCELARIA SEJMU, 2016
Stron: 264
Dział:
ISBN: 9788376664408
Wydanie drukowane
 

42,00 37,80

Pozycja dostępna

 

red. Bozena Klos, red. Piotr Russel

KANCELARIA SEJMU, 2016

Dział:

Stron: 264

ISBN: 9788376664408

Książka stanowi oryginalną i interesującą monografię naukową, wpisującą się w nurt analiz i badań nad bieżącymi oraz długookresowymi skutkami istotnych zmian zachodzących w sytuacji demograficznej Polski. Autorzy artykułów postawili sobie za cel szczegółowe omówienie zjawisk demograficznych, opierając swoje uwagi i wnioski na licznych danych statystycznych oraz materiałach faktograficznych. Ich uwaga została skoncentrowana na ocenie konsekwencji zmian demograficznych dla przyszłego rozwoju ekonomicznego kraju i efektywnego funkcjonowania społeczeństwa polskiego. Przede wszystkim analizom poddano wybrane konsekwencje procesu starzenia się społeczeństwa. W związku z tym przedmiotem badań stała się ocena sprawności i wydajności powszechnego systemu emerytalnego, wpływu zmian demograficznych dla budżetu państwa, funkcjonowania rynku pracy oraz polityki zdrowotnej.