Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Współczesny Rzeszów. Problemy społeczno-kulturowe

red. Marian Malikowski, red. Beata Szluz

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2016
Stron: 272
Dział:
ISBN: 9788379963331
 
 
 

 

Polska… jaka jest, można zobaczyć. Czy aby na pewno piękno kraju ojczystego jest na równi postrzegane z perspektywy zamieszkujących go mieszkańców, jak i ich sąsiadów – tych bliższych i dalszych? Czy przeciętny Polak jest świadomy ogromu prac, postępu, rozwoju kraju, w którym żyje? Wydaje się, że większa rzesza obywateli nie zna walorów swojego państwa. Istnieje pilna konieczność dzielenia się wiedzą o poszczególnych regionach ze wszystkimi Polakami. Owszem, są takie, o których słyszeli wszyscy, nawet ci mieszkający za granicą, ale istnieją także takie, o których słyszy się sporadycznie.

    Recenzowana monografia stanowi udaną próbę opisu jednej z najlepiej rozwijających się w ciągu ostatnich dwudziestu lat aglomeracji miejskich, jaką jest Rzeszów.

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Dudy, prof. UPJPII

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp. Rzeszów w połowie II dekady XXI wieku. Problemy społeczno-kulturowe

(MARIAN MALIKOWSKI, BEATA SZLUZ)

MAGDA URBAŃSKA – Problemy rodziny

BARBARA MAREK-ZBOROWSKA – Problemy kobiet

MONIKA ŁAGOWSKA-CEBULA – Problemy osób niepełnosprawnych

MAGDALENA POKRZYWA – Problem ubóstwa

PAWEŁ WALAWENDER – Rynek pracy i bezrobocie

IRYNA DROZD, EWELINA JURASZ – Problem mieszkaniowy w Rzeszowie

BEATA SZLUZ – Problem bezdomności w Rzeszowie

DOROTA PSTRĄG – Problem uzależnień w Rzeszowie

MALWINA MISIĄG – Zjawisko przemocy

RENATA WIELGOS-STRUCK, MAŁGORZATA BOZACKA – Publiczna i pozarządowa pomoc społeczna w Rzeszowie

Bibliografia

Noty o Autorach