Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Poznańskie studia slawistyczne 11/2016: Teorie i praktyki genderowe w słowiańskich tekstach kultury. Innowacje - inspiracje - interpretacje

red. Krystyna Pieniążek-Markovic

Wydawnictwo: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn, 2016
Stron: 388
Dział:
ISBN/ISSN: 20843011

 

Autor: red. Krystyna Pieniążek-Markovic

Wydawnictwo: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn, 2016

Dział:

Stron: 388

ISBN/ISSN: 20843011

Redaktorzy wyrażają nadzieję, że nasze czasopismo rozszerza przestrzeń dialogu między kulturami i przyczynia się do pogłębienia naukowej refleksji na temat literatur, języków, historii oraz kategorii antropologicznych i estetycznych, określających dawną i współczesną kulturę Słowian, inspiruje do dyskusji i polemik, pozwalających na zredefiniowanie zadań i kierunków rozwoju slawistyki, która odpowiedzieć musi na wiele pytań wypływających z przemian nowej rzeczywistości.
Redakcja